EETU työhuoneessaan

Distansarbete-vad är det

Med distansarbete avses en arbetsmodell, där arbetet delvis utförs hemifrån eller vid arbetsgivarens olika verksamhetsställen, arbetsplatser, hos kunden eller på resor.

I stället för distansarbete talar man ofta om e-arbete, som syftar på att informations- och kommunikationsteknologi utnyttjas i större omfattning i arbetet och affärsverksamheten. Jämsides med e-arbete kunde man också tala om decentraliserat eller mobilt arbete.

Den som sysslar med e-arbete kan också vara företagare. Till e-arbete räknas företagsverksamhet, där affärsverksamheten baserar sig på företagets sakkunskap i IT-branschen och på att använda webben som distributions- och försäljningskanal.

E-arbete erbjuder möjlighet att förbättra arbetets produktivitet och arbetslivets kvalitet, att anpassa arbete och familj till varandra, att bättre orka i arbetet, att flexibelt välja plats för arbete och bostad, och att minska kostnaderna för och den tid som går åt till arbetsresor.

Olika slag av e-arbete förekommer i Finland, dels enligt avtal, dels som inofficiella arrangemang. Trenden verkar vara att vårt arbetsliv blir allt mångsidigare, med varierande arbetstider och arbetsplatser.(mol.fi)

* Fördelar och goda argument att arbeta på distans:
http://www.dik.se/www/dik/web.nsf/dx/Distansarbete